მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 14 ლექცია. ავსტრალია, ახალი ზელანდია, პაპუა ახალი გვინეა, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

ავსტრალია, ახალი ზელანდია, პაპუა ახალი გვინეა, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი

Be Sociable, Share!

Post a Comment