მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 15 ლექცია. ქვეყნების შედარება. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

ქვეყნების შედარება.

Be Sociable, Share!

Post a Comment