მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 2 ლექცია. მოსახლეობის რაოდენობა და სიმჭიდროვე. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

მოსახლეობის რაოდენობა და სიმჭიდროვე.

Be Sociable, Share!

Post a Comment