მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 3 ლექცია. მოსახლეობის ასაკობრივ-სქესობრივი შემადგენლობა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

მოსახლეობის ასაკობრივ-სქესობრივი შემადგენლობა.

Be Sociable, Share!

Post a Comment