მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 5 ლექცია. მოკვდაობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

მოკვდაობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა

Be Sociable, Share!

Post a Comment