მსოფლიოს დემოგრაფიული განვითარება. 1 ლექცია. შესაძლებელი დემოგრაფიული მომავალი. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 114

Description:

შესაძლებელი დემოგრაფიული მომავალი.

Be Sociable, Share!

Post a Comment