მე-20 საუკუნის ევროპული ემიგრაციის ლიტერატურა. XII ლექცია. იტალიური ემიგრაციის ლიტერატურა. ზოგადი მიმოხილვა. I ნაწილი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-LIT-EL-108

Description:

 

http://www.youtube.com/watch?v=jczm6aGp46E
Be Sociable, Share!

Post a Comment