სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 1 ლექცია. სოციალური კვლევის ბუნება. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

სოციალური კვლევის მიზანი

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment