სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 10 ლექცია. მონაცემთა ანალიზი. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

ინტერვალების და შეფარდებების ცვლადები

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment