სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 11 ლექცია. კროსტაბულაცია; კორელაციის კოეფიციენტები, ტესტი. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

ტესტების შესახებ

Be Sociable, Share!

Post a Comment