სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 12 ლექცია. კვლევის ანგარიში. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

კვლევის ანგარიშის საკითხები

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment