სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 12 ლექცია. კვლევის ანგარიში. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

კვლევის ანგარიშის საგანი

Be Sociable, Share!

Post a Comment