სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 12 ლექცია. კვლევის ანგარიში. ნაწილი 4. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

კვლევის ანგარიშის მეთოდები

Be Sociable, Share!

Post a Comment