სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 3 ლექცია. პრობლემები, ძლიერი და სუსტი მხარეები. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

მასობრივი გამოკითხვა

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment