სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 4 ლექცია. კითხვარი. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

კითხვართან დაკავშირებული საკითხები

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment