სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 5 ლექცია. ინდექსი და სკალა. ნაწილი 2. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

შეკითხვების ფორმა

Be Sociable, Share!

Post a Comment