სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 7 ლექცია. შერჩევა. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

შერჩევასთან დაკავშირებული საკითხები

Be Sociable, Share!

Post a Comment