სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 8 ლექცია. სპეციალური შერჩევითი გამოკვლევები. ნაწილი 3. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

შერჩევის ცდომილება


Be Sociable, Share!

Post a Comment