სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები. 9 ლექცია. მონაცემთა ანალიზი. ნაწილი 1. გიორგი წულაძე. Ilia State University. SOC EL 102

Description:

შერჩევითი გამოკვლევები


 

Be Sociable, Share!

Post a Comment