შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ლექცია I, ნაწილი I, თეონა ფურცხვანიძე, Ilia State University, LLB-LAW/CIVIL3-EL102

Description:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (პირველი ლექცია, I ნაწილი)

Be Sociable, Share!

Post a Comment