ჰიდროდინამიკა და პლაზმის ფიზიკა. ლექცია 4. ნაწილი 2. დაგრიგალების დინამიკა. კელვინის თეორემა.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment