ჰიდროდინამიკა და პლაზმის ფიზიკა. ლექცია 4. ნაწილი 1. სასაზღვრო პირობები.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment