შესავალი კურსი: ბუნების კანონების როლი ჩვენს ცხოვრებაში. ლექცია: სამყაროს ევოლუციის მოკლე ისტორია, წარმოდგენები სამყაროზე სხვადასხვა ცივილიზაციებში. გიორგი დალაქიშვილი, Ilia State University

Description:

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment