შესავალი კურსი: ბუნების კანონების როლი ჩვენს ცხოვრებაში. ლექცია: ელექრომაგნიტიზმი ელექტრონული ტექნოლოგიები. გიორგი დალაქიშვილი, Ilia State University

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment