ზოგადი ბიოქიმია, ლექცია 7, ნაწილი 3, ლიპიდების მეტაბოლიზმი, თავისუფალი ცხიმოვანმჟავების დაჟანგვა. ქეთევან კუპატაძე, Ilia State University M 005 2 05111

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment