მაკროეკონომიკა. ლექცია 1. ნაწილი 2.მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მთლიანი შიდა პროდუქტი და მისი გამოთვალ. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOC-SOC-EL-129

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment