აღორძინების ეპოქის ფილოსოფია. ლექცია I, ნაწილი I. ჰუმანიზმი, როგორც რენესანსის კულტურის მოდელი. მაკა ლაშხია. Ilia State University. PHIL El 112

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment