თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები,ლექცია 1, სისტემური თეორიები, ანა კირვალიძე, Ilia State University

Description:

 

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 1, სისტემური თეორიები, ნაწილი 2, ანა კირვალიძე

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 1, სისტემური თეორიები, ნაწილი 3, ანა კირვალიძე

Be Sociable, Share!

Post a Comment