თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, ლექცია 2,სიმბოლური ინტერაქციონიზმი, ანა კირვალიძე, Ilia State University

Description:

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, სიმბოლური ინტერაქციონიზმი,  ნაწილი 2, ანა კირვალიძე

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, სიმბოლური ინტერაქციონიზმი,  ნაწილი 3, ანა კირვალიძე

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები, სიმბოლური ინტერაქციონიზმი,  ნაწილი 4, ანა კირვალიძე

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment