უნივერსალური და რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნინო სარიშვილი, Ilia State University

Description:

დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, ნაწილი 1, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=roe5w8dVDvE&list=PL4589D18FF28C779E&index=9&feature=plpp_video

დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, ნაწილი  2, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=dWZdLAUUG2w&list=PL4589D18FF28C779E&index=10&feature=plpp_video

დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, ნაწილი  3, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=BEBz8afFiV4&list=PL4589D18FF28C779E&index=11&feature=plpp_video

დავების მოგვარება და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 4, ნაწილი 4, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=UQy2cUquV_M&list=PL4589D18FF28C779E&index=12&feature=plpp_video
Be Sociable, Share!

Post a Comment