საერთაშორისო კერძო სამართლის საფუძვლები, ლექცია 1, საერთაშორისო სანივთო სამართალი. ნიკოლოზ ბრეგვაძე, Ilia State University

Description:

საერთაშორისო სანივთო სამართალი, ლექცია 1, ნაწილი 1, ნიკოლოზ ბრეგვაძე, Ilia State University

საერთაშორისო სანივთო სამართალი, ლექცია 1, ნაწილი 2, ნიკოლოზ ბრეგვაძე, Ilia State University

საერთაშორისო სანივთო სამართალი, ლექცია 1, ნაწილი 3, ნიკოლოზ ბრეგვაძე, Ilia State University

საერთაშორისო სანივთო სამართალი, ლექცია 1, ნაწილი 4, ნიკოლოზ ბრეგვაძე, Ilia State University

 

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment