უნივერსალური და რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაციები, ლექცია 1, საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა. ნინო სარიშვილი, Ilia State University

Description:

საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა, ლექცია 1, ნაწილი 1, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=_p-q7FxKL4g&list=PL4589D18FF28C779E&index=4&feature=plpp_video

საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა, ლექცია 1, ნაწილი 2, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=myIxuL6lpnk&list=PL4589D18FF28C779E&index=3&feature=plpp_video

საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა, ლექცია 1, ნაწილი  3, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=jD3KWpcZmVQ&list=PL4589D18FF28C779E&index=2&feature=plpp_video

საერთაშორისო ორგანიზაციის სამართალსუბიექტურობა, ლექცია 1, ნაწილი 4, ნინო სარიშვილი, Ilia State University

http://www.youtube.com/watch?v=gR03FaR62f4&list=PL4589D18FF28C779E&index=1&feature=plpp_video
Be Sociable, Share!

Post a Comment