უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან. ლექცია 1. ნინო აბაკელია. Ilia State University HUM-HIST-EL-135

Description:

 

უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან. ნაწილი 1 . ნინო აბაკელია, Ilia State University

უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან. ნაწილი 2 . ნინო აბაკელია, Ilia State University

უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან. ნაწილი 3 . ნინო აბაკელია, Ilia State University

უძველესი რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ისტორიიდან. ნაწილი 4 . ნინო აბაკელია, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment