ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ლექცია 1, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

Description:

ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ნაწილი 1, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ნაწილი 2, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ნაწილი 3, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

ლიტერატურული მიმდინარეობები ევროპაში შუა საუკუნეებიდან დღემდე, ნაწილი 4, ათინათ მამაცაშვილი, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment