შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მოქმედი სამართლებრივი ნორმები, ლექცია 1, ძალის გამოყენება საერთაშორისო საჯარო სამართალში. ნინო სარიშვილი, Ilia State University.

Description:

ძალის გამოყენება საერთაშორისო საჯარო სამართალში, ლექცია 1, ნაწილი 1. ნინო სარიშვილი, Ilia State University.

http://www.youtube.com/watch?v=YmyiPYLTU1Y&list=PLA3811D75B20068B0&index=1&feature=plpp_video

ძალის გამოყენება საერთაშორისო საჯარო სამართალში, ლექცია 1, ნაწილი 2. ნინო სარიშვილი, Ilia State University.

http://www.youtube.com/watch?v=phWPRLpxplc&list=PLA3811D75B20068B0&index=2&feature=plpp_video

ძალის გამოყენება საერთაშორისო საჯარო სამართალში, ლექცია 1, ნაწილი 3. ნინო სარიშვილი, Ilia State University.

http://www.youtube.com/watch?v=aAdRKyAPF7I&list=PLA3811D75B20068B0&index=3&feature=plpp_video

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment