ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები. ლექცია მეექვსე.თამარ ლომიძე. M-008-2-0321.

Description:

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი პირველი. თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი მეორე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი მესამე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი მეოთხე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი მეხუთე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდები.ნაწილი მეექვსე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment