მეტაფოროლოგია. ლექცია მესამე. თამარ ლომიძე. D-008-2-0346

Description:

მეტაფოროლოგია.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეორე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მესამე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეოთხე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment