საინვესტიციო სამართალი, ლექცია I, თეონა ფურცხვანიძე, Ilia State University.

Description:

 

საინვესტიციო სამართალი, ლექცია I, ნაწილი I, თეონა ფურცხვანიძე, Ilia State University.

 

საინვესტიციო სამართალი, ლექცია I, ნაწილი II, თეონა ფურცხვანიძე, Ilia State University.

Be Sociable, Share!

Post a Comment