საფრანგეთის პოლიტიკური სისტემა, ლექცია 1, ტარიელ სიხარულიძე, Ilia State University, SOC-EUR SPA 111

Description:

 

საფრანგეთის პოლიტიკური სისტემა, ლექცია 1, ტარიელ სიხარულიძე, Ilia State University, SOC-EUR SPA 111

Be Sociable, Share!

Post a Comment