მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 2.DBMS2. SQL Server 2008 R2-ის სისტემური მონაცემთა ბაზები. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment