ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 3, ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

 

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 3,   ნაწილი 1, ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104


ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 3, ნაწილი 2, ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment