ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 3, ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

Description:

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 3,  ნაწილი 1,ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 3,  ნაწილი 2,ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 3,  ნაწილი 3 ,ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

ქართული ენის ზოგადი კურსი 2, ლექცია 3,  ნაწილი 4 ,ნათელა მაღლაკელიძე, Ilia State University

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment