დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში, ლექცია 2, საინვესტიციო დავების გადაჭრა, არბიტრაჟი, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

Description:

დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალშილექცია 2, ნაწილი 1,  არბიტრაჟი, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალშილექცია 2, ნაწილი 2,  არბიტრაჟი, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

 

დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში, ლექცია 2, ნაწილი 3,  საინვესტიციო დავების გადაჭრა, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში, ლექცია 2, ნაწილი 4, საინვესტიციო დავების გადაჭრა, მიხეილ პაკაცოშვილი, დავით ჯავახაძე, Ilia State University

Be Sociable, Share!

Post a Comment