მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 2.DBMS2. მონაცემთა ბაზის ფიზიკური ფაილებისა და ფაილების ჯგუფების არქიტექტურა. პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment