ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. V ლექცია. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

Description:

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. V ლექცია. I ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. V ლექცია. II ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

ენათა და კულტურათა მრავალფეროვნება და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. V ლექცია. III ნაწილი. მაია თევზაძე. Ilia State University. HUM EL 103

Be Sociable, Share!

Post a Comment