ფრანგული ენის სინტაქსი.IV ლექცია. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

Description:

ფრანგული ენის სინტაქსი.IV ლექცია.I ნაწ. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

ფრანგული ენის სინტაქსი.IV ლექცია.II ნაწ. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

ფრანგული ენის სინტაქსი.IV ლექცია.III ნაწ. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

Be Sociable, Share!

Post a Comment