მაკროეკონომიკა. ლექცია 2. წარმოება და ეკონომიკური ზრდა. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOC-SOC-EL-129

Description:

მაკროეკონომიკა. ლექცია 2.ნაწილი 1. წარმოება და ეკონომიკური ზრდა.

მაკროეკონომიკა. ლექცია 2.ნაწილი 2. წარმოება და ეკონომიკური ზრდა.

მაკროეკონომიკა. ლექცია 2.ნაწილი 3. წარმოება და ეკონომიკური ზრდა.

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment