ომის ისტორია, ლექცია 1, ტარიელ სიხარულიძე, Ilia State University, SOC-POL-EL-108

Description:

ომის ისტორია, ლექცია 1, ტარიელ სიხარულიძე, Ilia State University, SOC-POL-EL-108

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment