ენობრივი სიტუაციის ანალიზი თანამედროვე ევროპაში და ევროგაერთიანების ლინგვისტური პოლიტიკა.IX ლექცია. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02284

Description:

ენობრივი სიტუაციის ანალიზი თანამედროვე ევროპაში და ევროგაერთიანების ლინგვისტური პოლიტიკა.IX ლექცია.ნაწ I. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02284

ენობრივი სიტუაციის ანალიზი თანამედროვე ევროპაში და ევროგაერთიანების ლინგვისტური პოლიტიკა.IX ლექცია.ნაწ II. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02284

ენობრივი სიტუაციის ანალიზი თანამედროვე ევროპაში და ევროგაერთიანების ლინგვისტური პოლიტიკა.IX ლექცია.ნაწ III. მაია თევზაძე. Ilia State University. M002-2-02284

Be Sociable, Share!

Post a Comment