ფრანგული ენის სინტაქსი.VIII ლექცია. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

Description:

ფრანგული ენის სინტაქსი.VIII ლექცია. ნაწ I. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

ფრანგული ენის სინტაქსი.VIII ლექცია. ნაწ II. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

ფრანგული ენის სინტაქსი.VIII ლექცია. ნაწ III. მაია თევზაძე.Ilia State University.HUM FRA/LING EL 102

Be Sociable, Share!

Post a Comment